Satın Alma Sürecindeki Vergi Hizmetleri

Dünyamız evrenselleştikçe daha küçük hale gelmekte ve iş dünyası global fırsatların peşinde koşmakta. Ancak bu yatırım kararlarını temelden etkileyebilecek önemli bir unsur var : Vergi.

Bu yüzden erken ve etkileyici yapıda bir vergi planlaması ve risk analizi bu kararların sağlıklı olarak verilmesinde etkin bir rol oynar. Aşağıdaki hizmetler, LEGAL ‘in bu kapsam dahilinde sunduğu hizmetlerdir;

  • Vergisel risklerin tespiti (tax due diligence)
  • Bu risklerinin bağlı sonuçların değerlendirilmesi
  • Vergi avantajlarını göz önünde bulundururak satın alma yöntemlerinin alternatiflerinin ortaya konması
  • Satın alma esnasında ilgili taraflara vergisel destek olunması
  • Satın alma sonrasında vergisel danışmanlık ve vergi planlaması
  • Uluslar arası satın alım söz konusu ise global vergi danışmanlığı
  • İş ortaklıklarına, Konsorsiyumlara proje vergi danışmanlığı

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle temasa geçiniz.