Denetim

Günümüzün küreselleşen dünyası, işletmelerin birleşme, dışa açılma, uluslararası düzeyde karşılaştırılabilme ve finansal kaynak ihtiyaçlarını uluslararası yatırımcılardan karşılamak istemeleri sonucunu doğurmuş, dolayısıyla işletmeler arasında yeterli ve güvenilir finansal bilgi akışının önemi bir kat daha artmıştır. Ancak her ülkedeki farklı yasal düzenlemeler ve farklı muhasebe ilke ve uygulamaları uluslararası düzeyde finansal tabloların hazırlanmasını zorunlu kılmış; tüm bunlar muhasebe ve denetim uygulamalarının uluslararası kabul görmüş belli standartlara dayanılarak hazırlanmasını gerektirmiştir.

Bağımsız denetim kapsamında yapılan çalışmalarımız ile şirket yönetimi, şirket sahipleri ve üçüncü şahıslar (potansiyel yatırımcı ve bankalar, özel finans kuruluşları) gibi mali tablo kullanıcılarının stratejik, yatırımsal, faaliyetsel ve hedefsel karar almalarında ihtiyaç duyulan mali tablolar, tarafsız, doğru ve uluslararası kabul görmüş raporlama formatında hazırlanmaktadır.

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle temasa geçiniz.