Yönetim Danışmanlığı

 

LEGAL ‘in bu kapsam dâhilinde sunduğu hizmetler aşağıda belirtilmiştir;

 • Sistem Kurulumu / Süreç Analizi

Süreç bir katma değer üretmek için gerçekleştirilen birbiri ile ilişkili aktivite ve işlemler dizisidir. Süreç içinde doğru bilgi akışı süreç performansını belirleyen en önemli unsurlardan birisidir. Doğru bilgiye zaman kaybetmeden erişim zorlukları ile yönlendirme ve onay belirsizlikleri süreç akışını olumsuz etkiler, zaman israflarına yol açar.

Bir diğer anlamda süreçlerin tam ve hatasız olmalarını, faydalı sonuçlar üretebilmelerini sağlamak için süreçlerin analiz edilmesi gerekir. Süreçlerin tasarımında analiz, yalnızca hataları bulmak için değil, amaçlarına ulaşmada ki etkisiz ve gereksiz faaliyetleri belirlemek içinde kullanılır. Niye yapılmalıdır?

 • İş Süreçlerine ölçülebilir hedefler kazandırır,
 • Süreç tanımlamalarını yeniden gözden geçirir,
 • Hatalar, kusurlar, darboğazlar ve aksamaları belirler,
 • Süreçleri hızlandırır, üretkenliği artırır,
 • İş akışlarına uygulanabilir kurallar getirir,
 • Süreç maliyetlerini azaltır,
 • Ekip verimliliğini yükseltir,

Süreç analizi üç temel adımda yapılır;

 • Süreç akış haritasını çıkarmak, ilişkileri belirlemek,
 • Süreçleri geliştirmek,
 • Süreçleri değerlendirmek,

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle temasa geçiniz.