Değerleme Hizmetleri

Satın almalarda, satışlarda ve ortaklıklarda en önemli unsur şirket değeridir. Şirket değeri ve riskleri objektif ve bağımsız olarak belirlenmek zorundadır. Değer, benchmarklar, global kanıtlar ve piyasa modelleme çeşitleriyle desteklenir ve gerçek değer bir rapor halinde yatırımcıya sunulur.

LEGAL‘in bu kapsam dâhilinde sunduğu hizmetler aşağıda belirtilmiştir;

  • Varlıklar ve şirket değeri hesaplama,
  • Operasyonel rakamlar,
  • Geçmiş yıl bilgiler,
  • Nakit akım tahminleri,
  • Diğer varsayımlar,

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle temasa geçiniz.