Diğer Hizmetler

LEGAL  diğer hizmetler dâhilinde

  • Sektör içi rekabet analizi
  • Yerli ve yabancı iş ortaklıklarının gerçekleştirilmesi
  • Finansal Planlama, Borçlanma ve yeniden yapılandırma danışmanlığı
  • Uluslararası ve yerel sermaye piyasalarından fon sağlama danışmanlığı
  • Bütçe Planlaması, sapma analizi
  • Strateji analizi ve yönetim danışmanlığı
  • Organizasyon yapılandırılması
  • Risk yönetimi
  • Serbest bölgelerde faaliyet gösterecek şirketlerin kuruluşu ve kuruluş sonrasında danışmanlık
  • Serbest bölge ile Türk mali mevzuatının uyumlu hale getirilmesi

konularında hizmet vermektedir.

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle temasa geçiniz.