Halka Arz Hizmetleri

Globalleşen dünyamızda, rekabet, şirketleri daha farklı açılımlara yönlendirmektedir. Şirketler, yeni yatırımlara ve ortaklıklara kayıtsız kalamazken finans ve kaynaklara ihtiyaç duyarlar. Halka arz konusu bu noktada alternatif yollardan biri olarak şirketlere sunulur.

Halka arz ciddi bir değişim gerektirir. Zira sermaye piyasaları, mali tabloların uygunluğu, özel durum açıklamaları ve bağımsız denetim zorunluluğu talep eder. İşte bu noktada LEGAL devreye girerek, kurumlara aşağıdaki konularda destek verir;

  • Bağımsız denetim,
  • Muhasebe standartlarının uygulanmasına yönelik danışmanlık
  • Uygun halka arz yapısının belirlenmesi konusunda danışmanlık,
  • Halka arz büyüklüğünün ve oranının belirlenmesi konusunda danışmanlık,
  • Yasal başvuruların yapılması konusunda danışmanlık,
  • Halka arza fiyatına için gerekli olan değerleme çalışmasının yapılması konusunda danışmanlık,
  • Halka arz sonrasında gereken danışmanlık hizmetleri,

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle temasa geçiniz.