Katma Değer Vergisi


Bilindiği gibi Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetler Katma Değer Vergisine (KDV) tabidir. Ancak 3065 sayılı KDV kanunun

  • 11. maddesinde mal ihracatı ile ihraç kayıtlı teslimleri,
  • 12. maddesinde hizmet ihracatı,
  • 13. maddesinde deniz ve hava taşıma araçları, imal ve inşası, ithali ve bu araçlara verilen hizmetler,
  • 14. maddesinde uluslararası taşımacılık faaliyetleri

KDV’ne tabi olmadığından bu faaliyetlerden dolayı Türkiye’de ödenmiş olan KDV, yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen Yeminli Mali Müşavir Raporlarına göre mümkün olan en kısa sürede KDV iadelerinin vergi dairesinden alınması sağlanmaktadır.

KDV istisnasına konu faaliyetlerden dolayı Türkiye’de ödenmiş olan Katma Değer Vergisi, yapılan alt firma incelemeleri, karşıt incelemeler ve analitik değerlendirmeler sonucunda düzenlenen Yeminli Mali Müşavir Raporlarına göre, vergi dairesinden iade alınabilmektedir.

Ayrıca, dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan işlemlerin tecil-terkini, diğer istisnalardan doğan KDV iade işlemleri de hizmet portföyümüzde yer almaktadır.

KDV iadesi konusunda her türlü danışmanlık hizmetleri, bu departmanda görevli Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve denetim elemanlarınca verilmekte olup, tam tasdik incelemeleri sonucunda yapılacak tasdik işlemlerinin doğruluğu açısından, alt firma incelemelerinin tespiti, karşıt incelemeler ve analitik değerlendirmeler şirketimizce süratle ve titizlikle yerine getirilmektedir.

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle temasa geçiniz.