Satın Alma / Birleşme Hizmetleri (Due Diligence)

Türkiye son yıllarda yabancı sermaye girişi yüksek olan ender ülkelerden bir tanesidir. Son 5 yıldaki bu artış ve ekonomik gelişmeler ülkemizi cazip kılmış ve şirket alım / satım / birleşme işlemleri son derece ivme kazanmıştır.

Bu alım / satımlardaki tespit edilen riskler büyük önem arz etmekte olup, küresel ağımız ve konudaki deneyimimiz bu konuda bizi rakiplerimizden bir adım öne çıkarmaktadır.

LEGAL‘in bu kapsam dâhilinde sunduğu due diligence hizmetinin 4 ana başlıktan oluşur. Bu başlıklar;

  1. Şirket (yönetim – organizasyon – şirket kültürü) hakkında ve faaliyet gösterdiği piyasa genel bilgi
  2. Şirketin finansal riskleri
  3. Şirketin vergisel riskleri
  4. Şirketin hukuksal riskleridir.

 

Ayrıca;

  • Yerel kanunlar çerçevesinde veya uluslararası standartları uyarınca çerçevesinde değerlemeler,
  • Şirket satın alma, satış veya ortaklık konusunda danışmanlık,
  • Şirket birleşme / bölünme konularında da danışmanlık verilmektedir.