Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri

Dünyamız evrenselleştikçe daha küçük hale gelmekte. Dünya ticareti arttıkça çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin küresel olarak yayılması kaçınılmaz olmuştur. Dünya ülkelerindeki değişik vergisel uygulamalar şirketleri farklı yollara itmektedir. Vergi optimizasyonu adı altında yapılan bu işlemler şirketlere yerel vergi kanunlarına ters düşülmeden, titiz belgeleme ve planlama ile yapılmalıdır. Ülkemizde 01.01.2007 tarihinden itibaren yürürlüğe giren kanun çerçevesinde LEGAL aşağıdaki hizmetleri de sunmaktadır;

  • İlişkili kişi ve buna bağlı olan risklerin gözden geçirilmesi ve tespiti
  • Bu risklere bağlı olarak, yasal çerçevede modelin yeniden kurulması
  • Emsale uygunluk ilkesinden hareketle bedel veya fiyat tespiti (benchmark study)
  • İlgili kanun çerçevesinde çalışmaların derlenmesi, belgelendirilmesi ve raporlanması

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle temasa geçiniz.