Vergi Uyuşmazlık Hizmetleri

Ülkemizde, mali mevzuatta sürekli yaşanan değişikliklerin vergi kanunlarını hiç olmadığı kadar karmaşık bir yapıya sokması mükellefler ile vergi idaresi arasında bazı uyuşmazlıklara ve ilave vergi ve cezalara sebep olmaktadır. Bu uyuşmazlıklar idare denetimi esnasında veya mükellefin idare ile olan ilişkisi esnasında ortaya çıkabildiği gibi mükellef açısından istenmeyen sonuçlarla da bitebilir. Böyle durumlarda LEGAL mükelleflerin söz konusu olan uyuşmazlığı deneyim, bilgi ve uzmanlığını kullanarak en az zararla veya zararsız atlatabilmesini sağlamaktadır.

  • Vergi incelemeleri ile ilgili belge ve dökümantasyonun hazırlanması, tutanakların incelenmesi
  • Uzlaşma veya dava açma ihtiyacının irdelenmesi ve bu süreçlere ilişkin her türlü danışmanlık hizmeti
  • Uzlaşmaya ilişkin danışmanlık hizmeti,
  • Vergi ihtilafına gidilmesi halinde, uzlaşma komisyonu ve mahkeme müracaatlarının ve dava dilekçelerinin hazırlanması,
  • Özelge başvurularının hazırlanması, sonuçların analizi ve yorumlanmasına yönelik danışmanlık hizmeti,

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle temasa geçiniz.